Etikettarkiv: generbyte

Att skriva i en annan genre

Det här med att byta genre som man skriver i är intressant. För intrigerna ser ju lite annorlunda ut beroende på vilken genre man tar sig an.
När jag bytte till feelgood (även om det snarare är feelbad) upplevde jag ett par svårigheter, även om det var roligt att skriva något helt annat.
Det ena var intrigen. I en spänningsroman är det lite enklare att hitta en intrig. Därmed inte sagt att det är enkelt att göra intrigen spännande, men att hänga upp handlingen på på en konflikt upplever jag som enklare om man skriver i spänningsgenren.
I feelgood tycker jag nästan det är tvärtom. Där var det svårare att hitta en intrig (i vart fall en som kändes annorlunda), men när jag fick tips (eller snarare ett önskemål från en väninna) blev det genast enklare och när jag väl hittat intrigen, var det lättsammare att bygga vidare kring den än vad det är när jag skriver en spänningsroman. Antagligen för att de som läser just spänningsromaner ofta är ganska otåliga läsare.
Den andra saken jag upplevde som en svårighet i början var tonen. Jag ville inte använda samma ton som jag använder i mina spänningsromaner, för det här var ju en mer humoristisk historia (om än med svart humor). Dessutom hade jag hela fem karaktärer som skulle ha ungefär lika mycket utrymme i manuset och dessa vill man ju också ge olika röster. Tonen tycker jag är enklare att hitta i deckare. Jag antar att det beror på att jag till största delen skrivit i den genren. För när jag bytte genre var det just tonen jag fick kämpa med ett tag för att hitta. Jag tyckte också att det tog längre tid innan jag visste hur karaktärerna lät och vilka de var.
Den tredje saken (även om den inte har med själva genrebytet att göra) var att jag valde ett för mig nytt berättarperspektiv att skriva ur, nämligen DPoV. Det var nog det svåraste av allt när jag tänker efter. För att helt försöka eliminera berättandet är jättesvårt om man väljer tredje person. Kanske inte så mycket i dialogerna, men i löptexten. Det är där den största utmaningen uppstår.
Men trots alla svårigheter var det verkligen jätteroligt att byta genre. Det får bli ett skrivtips från min sida. Att åtminstone byta genre en gång i livet. Det behöver inte ens bli något man går vidare med, men det är väldigt lärorikt 🙂
Om man är intresserad av svårigheterna i att byta från feelgood till spänningsgenren, kan man läsa Katarinas inlägg 🙂

Dezmin